Służba wojskowa w 1937 roku. Żołnierze wykonują prace przy budowie budynku. Oryginały trzech zdjęć są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.