Służba wojskowa w 1937 roku. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Przejażdżka rowerowa (z prawej Stanisław Łapiński)

Zdjęcie 2. Żołnierze pracują przy obróbce drewna