Koledzy Stanisława Łapińskiego z czasów służby wojskowej. Pierwsze zdjęcie zostało zrobione w zakładzie fotograficznym pana Szymborskiego w Białymstoku, który znajdował się przy ul. Piłsudskiego 27. Oryginały są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.