Wnętrze kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach - główne wejście do świątyni, powyżej chór i organy. Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z lat 30. XX wieku. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.