Ołtarz boczny z figurą św. Antoniego w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach. Zdjęcie wykonano prawdopodobnie w latach 30. XX wieku. Oryginał jest w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.

Ołtarz główny w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, ok. 1930. Fotografia znajduje się w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.

Grób Juliana Kreczko. Przy grobie stoją dwie nierozpoznane osoby. Widoczna data (?) "29-IV-1934". Miejsce i czas wykonania fotografii nieznane - prawdopodobnie przed II wojną światową. Oryginał znajduje się w zbiorach prywatnych Pani Marii Defańskiej.

W ogrodzie przy plebanii, prawdopodobnie koniec lat 30. XX wieku. Fotografie pochodzą ze zbiorów prywatnych Pani Marii Defańskiej.
Zdjęcie 1. Proboszcz ks. Henryk Bagiński, ks. Mieczysław Lewszyk (z lewej) i ks. Mieczysław Daniłowicz (w środku)
Zdjęcie 2. Przy figurze siedzą: ks. H. Bagiński (w środku), ks. M. Daniłowicz (wikariusz w latach 1937-1946) i ks. M. Lewszyk (wikariusz w latach 1936-1945).

 

 

 

 

 

Główny ołtarz w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, prawdopodobnie lata 50. XX wieku. Fotografie znajdują się w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.

 

Ołtarz główny i tabernakulum w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, prawdopodobnie 1936. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.

 

 

Ołtarz główny i tabernakulum w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, 1936. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów prywatnych Pani Marii Defańskiej.

Pocztówka z postacią św. Henryka - biskupa i męczennika, prawdopodobnie okres międzywojenny XX wieku. W prawym dolnym rogu znajduje się trudny do odczytania w całości napis. Widoczne jest nazwisko "Perkowski" oraz data "1942". Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.

 

Pamiątkowe zdjęcie (składające się z wielu mniejszych fotografii) nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii pw. Św. Krzyża w Łapach, 22 maja 1986. Oryginał jest w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.

Fontanna przed Grotą Matki Bożej przy kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, prawdopodobnie ok. 1943. Fotografia jest w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.