Maria Łapińska-Łapszo (siedzi w pierwszym rzędzie, druga od prawej) jako uczennica szkoły średniej w Białymstoku, 1935. Oryginalne zdjęcie jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.