Wacław Łapszo z żoną Marią (z domu Łapińska) oraz z dziećmi - Markiem i Anną. Fotografia wykonana została w Łapach w 1946 roku. Kopia jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.