Pocztówka z okresu międzywojennego ukazuje kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach z umieszczonym nad nim wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Oryginał jest w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.