Odezwa intelektualistów do premiera Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojennego o poszanowanie praw człowieka i zniesienie restrykcji.