Manifest wydany przez władze krajowe 3 sierpnia 1944 r. w Warszawie. Kserokopia obwieszczenia (przekazana przez Pana Mieczysława Francke) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.