Manifest wydany przez władze krajowe 3 sierpnia 1944 r. w Warszawie. Kserokopia obwieszczenia (przekazana przez Pana Mieczysława Francke) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy. 

 

 

Ulotka z programem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Białymstoku 1 marca 2014 roku. Oryginał (przekazany przez Pana Ryszarda Francke) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Ulotka z programem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Białymstoku 1 marca 2016 roku. Oryginał (przekazany przez Pana Ryszarda Francke) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Ulotka informacyjna Centrum Turystyki Aktywnej "Bajdarka" z Suraża. Organizuje ono różnego rodzaju formy aktywnego wypoczynku i oferuje wygodne zakwaterowanie nad brzegiem Narwi.

 

Ulotka informująca o Dniu Otwartym zorganizowanym 18 marca 2018 roku przez Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach. Podczas imprezy można było zapoznać się z ofertą edukacyjną, jaką obie instytucje przygotowały na rok szkolny 2018/2019. Poza tym w programie znalazły się ciekawe prezentacje, pokazy, a także różnorodne gry i zabawy dla młodszych i starszych osób.

Ulotka informacyjna na temat projektu "Zapobieganie zagrożeniom dla prawidłowego funkcjonowania rodziny poprzez rozszerzenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną" współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach. Broszurka przedstawia cel projektu oraz zaplanowane w jego ramach działania m.in. warsztaty i zajęcia skierowane zarówno do dzieci, jak i rodziców.

Ulotka poświęcona uroczystemu odsłonięciu Pomnika Niepodległości w Łapach, które odbyło się 8 listopada 2008 roku. Kolumna z orłem na szczycie to hołd oddany patriotom wywodzącym się z ziemi łapskiej, którzy walczyli o niepodległą Polskę począwszy od powstania styczniowego przez okres II wojny światowej aż do prześladowań żołnierzy AK w latach 50. XX wieku. Tamte czasy i ich najbardziej znanych bohaterów przybliża całostronicowy tekst zamieszczony na odwrocie ulotki.

Ulotka zawiera podstawowe informacje o Gminnej Radzie Seniorów. Jest to organ, który zajmuje się sprawami dotyczącymi osób starszych, mając na względzie ich potrzeby i oczekiwania. Reprezentuje środowisko seniorów wobec władz lokalnych. Publikacja przedstawia osoby wchodzące w skład Rady, wymienia obszary, w jakich działa oraz podaje jej dane kontaktowe.

Ścieżka dydaktyczna Narew o długości 8 km została wyznaczona w związku z realizowanym w Szkole Podstawowej w Rogowie autorskim programem edukacji ekologicznej. Jej trasa zaczyna się w Rogowie, biegnie wzdłuż Narwi i kończy się we wsi Pańki. Składa się na nią dziewięć przystanków prezentujących istotne miejsca zarówno pod względem przyrodniczym, jak i historycznym.

Ulotka prezentująca działalność Instytutu Pamięci Narodowej do 2007 roku. Przybliża pracę Biur istniejących w jego ramach, podaje adresy portali edukacyjnych prezentujących ważne wydarzenia historyczne, wymienia inne zadania Instytutu - wydawanie publikacji, organizowanie wystaw, konferencji oraz sesji naukowych i popularnonaukowych. Siedziba IPN mieści się w Warszawie. W miastach, w których funkcjonują sądy apelacyjne utworzonych zostało jego 11 oddziałów. Jeden z nich znajduje się w Białymstoku.