Broszura informacyjna o Szkole Podstawowej Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach z 2006 roku. Zawiera kalendarium historii placówki, przybliża charakterystykę jej pracy, wymienia formy zajęć dydaktycznych oraz osiągnięcia.