Broszura poświęcona Sanktuarium Matki Bożej Płonkowskiej Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Oprócz rysu historycznego znajdziemy w niej krótko omówione przejawy kultu (odpusty, pielgrzymki, wota, bractwa) oraz informacje dotyczące źródełka "Na Łasku" i miejscowej parafii. Publikacja jest bogato ilustrowana. Pełny tekst broszury w wersji papierowej dostępny jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

 

Broszura poświęcona historii 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, a przede wszystkim bitwie stoczonej 28 kwietnia 1946 roku w okolicach miejscowości Brzozowo Antonie i Brzozowo Muzyły, w której ich połączone oddziały odniosły zwycięstwo w starciu z grupą operacyjną złożoną z funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W dniu 15 lipca 2018 roku w miejscu, gdzie toczyły się walki odsłonięto pomnik upamiętniający tamte wydarzenia. Broszura została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej.

Broszura prezentuje Park Linowy oraz Ośrodek Wczasowy "Zacisze" położone w miejscowości Doktorce. Zawiera informacje dotyczące tras parku, z których każda przeznaczona jest dla osób o różnym stopniu sprawności fizycznej. Przybliża ofertę turystyczną ośrodka "Zacisze".

Broszura przedstawia informacje na temat położonej nieopodal Suraża wsi Zawyki. Przybliża jej historię oraz aktualną ofertę turystyczną i kulturalną. Wymienia znane postacie związane z Zawykami oraz podaje przydatne miejscowe adresy. Broszurę wydało Stowarzyszenie Nasze Zawyki.

Broszura prezentująca walory ścieżki dydaktycznej prowadzącej od Suraża do wsi Kowale. W 10 punktach przedstawione zostały atrakcje kulturowe okolic Suraża oraz zalety przyrodnicze Narwiańskiego Parku Narodowego. Wydawcą publikacji jest Towarzystwo Przyjaciół Suraża i Okolic.

Broszura informacyjna wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Suraża i Okolic. Przedstawia zalety kulturowe i przyrodnicze tamtych terenów, przybliża działalność miejscowych organizacji pozarządowych, wymienia szlaki turystyczne oraz podaje listę obiektów noclegowych. Znajdziemy w niej również dane teleadresowe ważniejszych gminnych instytucji.

Broszura wydana w związku z przypadającą w 2005 roku 40. rocznicą wyświęcenia kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bokinach. Prezentuje dzieje wsi i miejscowej parafii. Zawiera krótki rys historyczny diecezji łomżyńskiej oraz przybliża postać jej patrona - św. Brunona z Kwerfurtu. Zamieszczone w niej fotografie pochodzą z parafialnego archiwum. Pełny tekst broszury w wersji papierowej dostępny jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Wydana przez Urząd Miejski w Łapach broszura została poświęcona aktowi wystawionemu 29 września 1442 roku, w którym książę mazowiecki Bolesław IV przywraca wieś Daniłowo jej prawowitym właścicielom. Publikacja prezentuje przetłumaczony na język polski tekst tego unikalnego podlaskiego dokumentu, którego oryginał znajduje się w zbiorach Fundacji XX. Czartoryskich. Zawiera również krótki komentarz (w opracowaniu dr Łukasza Lubicz-Łapińskiego) ukazujący szerszy kontekst historyczny tamtego wydarzenia. Broszura została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Broszura poświęcona parafii rzymskokatolickiej w Płonce Kościelnej i kultowi znajdującego się w tamtejszej świątyni cudownego obrazu Wniebowzięcia NMP. Autorem publikacji jest ks. Witold Jemielity. Zamieszczono w niej liczne czarno-białe zdjęcia. Została wydana w Łomży w 1989 roku. Pełny tekst broszury w wersji papierowej dostępny jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Broszura informacyjna dotycząca Uhowa, która została wydana w 2009 roku w ramach projektu "Walory środowiska naszą szansą" realizowanego w miejscowej Filii Biblioteki Miasta i Gminy Łapy. Zawiera krótki rys historyczny miejscowości, przytacza legendę o jej powstaniu oraz przedstawia aktualne informacje na jej temat. Przybliża walory przyrodnicze Narwiańskiego Parku Narodowego, w otulinie którego Uhowo jest położone. Publikacja jest bogato ilustrowana. Pełny tekst broszury w wersji papierowej dostępny jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.