Broszura informacyjna dotycząca Uhowa, która została wydana w 2009 roku w ramach projektu "Walory środowiska naszą szansą" realizowanego w miejscowej Filii Biblioteki Miasta i Gminy Łapy. Zawiera krótki rys historyczny miejscowości, przytacza legendę o jej powstaniu oraz przedstawia aktualne informacje na jej temat. Przybliża walory przyrodnicze Narwiańskiego Parku Narodowego, w otulinie którego Uhowo jest położone. Publikacja jest bogato ilustrowana. Pełny tekst broszury w wersji papierowej dostępny jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.