Wydana przez Urząd Miejski w Łapach broszura została poświęcona aktowi wystawionemu 29 września 1442 roku, w którym książę mazowiecki Bolesław IV przywraca wieś Daniłowo jej prawowitym właścicielom. Publikacja prezentuje przetłumaczony na język polski tekst tego unikalnego podlaskiego dokumentu, którego oryginał znajduje się w zbiorach Fundacji XX. Czartoryskich. Zawiera również krótki komentarz (w opracowaniu dr Łukasza Lubicz-Łapińskiego) ukazujący szerszy kontekst historyczny tamtego wydarzenia. Broszura została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.