Broszura poświęcona Sanktuarium Matki Bożej Płonkowskiej Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Oprócz rysu historycznego znajdziemy w niej krótko omówione przejawy kultu (odpusty, pielgrzymki, wota, bractwa) oraz informacje dotyczące źródełka "Na Łasku" i miejscowej parafii. Publikacja jest bogato ilustrowana. Pełny tekst broszury w wersji papierowej dostępny jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.