Bolesław Paczkowski jako uczeń czwartej klasy gimnazjalnej został członkiem Sodalicji Najświętszej Marji Panny Królowej Korony Polskiej i Św. Stanisława Kostki w Chełmży. Dyplom przyjęcia do Sodalicji w dniu 29 maja 1930 roku zawiera imienny akt poświęcenia się Matce Boskiej oraz przytacza cel pracy tego religijnego stowarzyszenia. Ksero dokumentu posiada Pani Krystyna Paczkowska.