W bawarskiej miejscowości Murnau am Staffelsee podczas II wojny światowej znajdował się niemiecki obóz jeniecki dla polskich oficerów Oflag VII A Murnau. Mieścił się on w koszarach wojskowych zbudowanych w 1939 roku. Niemcy nazywali go obozem wzorcowym - Musterlager i chętnie przedstawiali podczas kontroli Międzynarodowego Czerwonego Krzyża jako przykład przestrzegania przez nich międzynarodowych konwencji. W oflagu osadzonych było wielu sportowców, również kilku olimpijczyków. Działały kluby sportowe. Stroje i sprzęt dla zawodników dostarczała YMCA (Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej). Jeńcy korzystali z utworzonych przez siebie boisk do uprawiania sportów oraz z przygotowanej przed wojną sali gimnastycznej wchodzącej w skład koszar postawionych dla mającego tam stacjonować niemieckiego batalionu pancernego. Wśród przebywających w Murnau żołnierzy był także Bolesław Paczkowski. Wyjątkowy, wykonany w surowych warunkach obozowej rzeczywistości dyplom został przyznany zespołowi sportowemu "Itaka" za udział w zawodach w ping-ponga zorganizowanych przez jeńców w sierpniu 1944 roku. Widnieją na nim podpisy prezesa, kierownika zawodów i kapitana sportowego. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Krystyny Paczkowskiej.