Fotografie przedstawiające spacery ludności w czasie trwania stanu wojennego. W ten sposób społeczeństwo okazywało swoje niezadowolenie z kłamliwych informacji nadawanych w Dzienniku.