Henryka Łapińska (po mężu Łapszo), 3 maja 1944. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Rodzina Łapińskich po niedzielnej mszy św., 2 czerwca 1946. Jadwiga i Stanisław z córkami: Henryką (ur. 22.01.1942) i Stanisławą (1944-2004) - stoi na ławce. Zdjęcie wykonane przez znanego łapskiego fotografa Władysława Piotrowskiego obok jego domu przy ul. Bociańskiej. Kopia znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Pamiątkowe fotografie z Pierwszej Komunii Świętej. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Henryka Łapińska, 1951

Zdjęcie 2. Stanisława Łapińska (1944-2004), 1953

 

Henryka Łapszo (z domu Łapińska), 1962. Zdjęcie wykonano w zakładzie fotograficznym Szymborskich przy ul. Lipowej w Białymstoku. Kopia jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

 

Młodzież z ul. Płonkowskiej, Łapy Zięciuki, lata 50. Od lewej stoją: Stanisław Łapiński (na lewo od niego widoczne dzieci: Henryka Łapińska i Kazimierz Łapiński), Jadwiga Perkowska, Lucjan Łapiński, Teresa Łapińska, Jan Wróblewski, osoba nierozpoznana, Tadeusz Łapiński. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

 

Przed rodzinnym domem przy ul. Płonkowskiej 14 w Łapach, 20 lipca 1943. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Jadwiga Łapińska z córkami: Henryką (ur. 1942) i Wandą (ur. 1943)

Zdjęcie 2. Jadwiga Łapińska z Henryką (siedzi na masce samochodu). Auto należało do niemieckiego dowódcy, który w czasie okupacji zajmował pokój w domu państwa Łapińskich.

Zdjęcie 3. półtoraroczna Henryka Łapińska (po mężu Łapszo)

Jadwiga i Stanisław Łapińscy, 1954. Mieszkali przy ul. Płonkowskiej w Łapach. Kopie zdjęć posiada ich córka, Pani Henryka Łapszo.

Stanisława Łapińska (1944-2004) z Łap. Oryginały zdjęć i kopia ostatniego znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Jako uczennica szkoły podstawowej w Łapach, 1956

Zdjęcie 2. Jako uczennica Technikum Odzieżowego w Piotrkowie Trybunalskim, 1962

Zdjęcie 3. Rok 1964

Henryka Łapińska jako uczennica klasy VIIa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach, 1956. Oryginały dwóch zdjęć są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

 

Zdjęcie legitymacyjne z 1949 roku. Na odwrocie znajduje się następująca notatka: "Łapińska 140 Henryka / ur. 22 I 1942 r. córka / Stanisława rzemieślnika / W-tów Gł. Łapy". Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.