Ćwiczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach, lata 60. XX wieku. Na odwrocie fotografii widnieje odręczny napis: "Służba przeciwpożarowa w akcji". Oryginalna fotografia (przekazana przez Pana Tadeusza Łapińskiego) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Działania Terenowej Obrony Przeciwlotniczej w ZNTK Łapy, lata 60. XX wieku. Obie fotografie mają na odwrocie stempel: "Komenda TOPL Zakładu ZNTK Łapy". Oryginały (przekazane przez Pana Tadeusza Łapińskiego) znajdują się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.
Zdjęcie 1. Odręczny napis na odwrocie: "Sekcja gaśnicza przeprowadza dezaktywację plamy chemicznej skażonej iperytem".
Zdjęcie 2. Odręczny napis na odwrocie: "Drużyna odkażania terenu w akcji".

 

Sekcja gaśnicza Zakładowej Grupy Ratowniczej - TOPL w ZNTK Łapy po skończonych ćwiczeniach na terenie zakładów, lata 60. XX wieku. Oryginalna fotografia (przekazana przez Pana Tadeusza Łapińskiego) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.
Terenowa Obrona Przeciwlotnicza została powołana ustawą z dnia 26 lutego 1951 roku. Jej podstawowym działaniem miała być ochrona ludności i ważnych obiektów przed skutkami bombardowań lotniczych i napadu gazowego, a w latach następnych - także przed działaniem broni jądrowej.

Budynek dyrekcji Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego im. Marcelego Nowotki w Łapach, 1968. Nad wejściem tablica informująca o godzinach, w których czynny jest Punkt konsultacyjny nad tezami V Zjazdu PZPR. Oryginalna fotografia (przekazana przez Pana Tadeusza Łapińskiego) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Kartka świąteczna (w formie zdjęcia) z życzeniami od Zarządu Oddziału Zakładowego PTTK "Kolejarz" przy ZNTK Łapy, lata 60. lub 70. XX wieku. Oryginalna fotografia (przekazana przez Pana Tadeusza Łapińskiego) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

 

Ogłoszenie w formie zdjęcia zachęcające do zostania honorowym dawcą krwi w Przychodni Przyzakładowej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego im. Marcelego Nowotki w Łapach, 14 września 1967. Oryginalna fotografia (przekazana przez Pana Tadeusza Łapińskiego) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

 

Fragment stolarni mechanicznej w Warsztatach Głównych w Łapach, 1928. Oryginalna fotografia (przekazana przez Pana Henryka Łupińskiego) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Starszy sierżant Lucjan Niemyjski, pseud. Krakus, czas i miejsce powstania fotografii nieznane. „Krakus” był żołnierzem 6. Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez mjr. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”. Zginął śmiercią samobójczą 22 sierpnia 1952 r., otoczony przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa we wsi Łapy-Wity (obecnie dzielnica Łap). Reprodukcja fotografii znajduje się w posiadaniu Pana Ryszarda Francke.

 

 

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w miejscu urodzenia mjr. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, Markowo-Wólka, 16 czerwca 2019. Znajdująca się w centrum wsi tablica umieszczona została na dużym kamieniu. Podczas uroczystości wręczono rodzinie "Huzara" akt nadanego mu pośmiertnie awansu na stopień majora. Wydarzenie patronatem narodowym objął Prezydent RP Andrzej Duda, zaś Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek patronatem honorowym. Pamiątkowa fotografia pochodzi ze zbiorów Pana Ryszarda Francke.

Uroczystości w 100. rocznicę urodzin kpt. Kazimierza Kamieńskiego "Huzara" przy pomniku poświęconym Kapitanowi i jego Żołnierzom, Nowe Piekuty, 13 stycznia 2019. Wartę honorową pełnią żołnierze z Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jubileusz zorganizowany przez Komitet Społeczny pod Patronatem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pamiątkowa fotografia pochodzi ze zbiorów Pana Ryszarda Francke.