Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej - mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Powstało w latach 70. XX wieku, wykonane podczas pobytu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach w Wieliczce. Wraz z dziećmi na zdjęciu stoją opiekunowie, nauczyciele szkoły: pani Leokadia Piekut, pan Włodzimierz Złotkowski, pani Maria Maliszewska.