Rów melioracyjny płynący z Cukrowni pod ul. Długą,M. Nowotki (obecnie Sikorskiego), pod ZNTK wpadający do Awissy (rzeczka wpadająca do Narwi). Zdjęcie wykonane na terenie placu obecnego Gimnazjum od strony ul. Boh. Westerplatte.Zdjęcie prywatne właścicieli posesji wykonane w 1957 roku. Oryginał fotografii w posiadaniu pani Barbary Gogolewskiej.