Fotografie "Patelni" wykonane przez Panią Zofię Czech w latach 70-tych aparatem marki "Druch". "Patelnia"- betonowy podest w parku miejskim przy ul. Marcelego Nowotki (obecnie W. Sikorskiego), miejsce spotkań mieszkańców na ludowych potańcówkach. Oryginał w posiadaniu Pani Zofii Czech.