Po ukończeniu szkoły podstawowej Waldek uczęszczał do Liceum Humanistycznego w Częstochowie, następnie rok na studiach humanistycznych w Rzymie. Studiował też w Paryżu na Sorbonie i Katolickim Instytucie Filozoficznym. Oryginalne fotografie w posiadaniu Pani Eugenii Kikolskiej.