Waldemar Kikolski w życiu codziennym i sportowym. Oryginalne fotografie w posiadaniu Pani Eugenii Kikolskiej.