Po wojnie szpital w Łapach znajdował się przy ul. Leśnikowskiej. Na fotografiach personel szpitala oraz budynek z roku 1948 r. Ostatnie zdjęcie przedstawia Felicję Czekatowską położną na oddziale noworodkowym w latach 50-tych. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.