Zdjęcia Czekatowskich z dziećmi po przyjeździe do Polski w 1925 roku. Pierwsza z siedzi Felicja Czekatowska. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.