Tomasz Czekatowski w mundurze Legionów Polskich w 1914 roku. Zdjęcie wykonano w Zakładzie Fotograficznym w Mińsku. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.