Zdjęcia przedstawiają budynek przy ul. Głównej 8 w Łapach znany jako Dom Partii, w którym dawniej mieściła się siedziba Miejsko-Gminnego Komitetu PZPR. W lutym 2018 roku został on całkowicie rozebrany. Pierwsza fotografia pochodzi z marca 1981 roku, gdy w gmachu MGK PZPR miała swoją tymczasową lokalizację Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Pozostałe zdjęcia wykonano tuż przed oraz podczas prac związanych ze stopniowym wyburzaniem budynku.