Marek Łapszo (I rząd, w środku) podczas ćwiczeń na poligonie wojskowym, Zamość, 1963. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.