Przed rodzinnym domem przy ul. Płonkowskiej 14 w Łapach, 20 lipca 1943. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Jadwiga Łapińska z córkami: Henryką (ur. 1942) i Wandą (ur. 1943)

Zdjęcie 2. Jadwiga Łapińska z Henryką (siedzi na masce samochodu). Auto należało do niemieckiego dowódcy, który w czasie okupacji zajmował pokój w domu państwa Łapińskich.

Zdjęcie 3. półtoraroczna Henryka Łapińska (po mężu Łapszo)