Ogłoszenie w formie zdjęcia zachęcające do zostania honorowym dawcą krwi w Przychodni Przyzakładowej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego im. Marcelego Nowotki w Łapach, 14 września 1967. Oryginalna fotografia (przekazana przez Pana Tadeusza Łapińskiego) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.