Sekcja gaśnicza Zakładowej Grupy Ratowniczej - TOPL w ZNTK Łapy po skończonych ćwiczeniach na terenie zakładów, lata 60. XX wieku. Oryginalna fotografia (przekazana przez Pana Tadeusza Łapińskiego) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.
Terenowa Obrona Przeciwlotnicza została powołana ustawą z dnia 26 lutego 1951 roku. Jej podstawowym działaniem miała być ochrona ludności i ważnych obiektów przed skutkami bombardowań lotniczych i napadu gazowego, a w latach następnych - także przed działaniem broni jądrowej.