Wystawa przygotowana w Bibliotece Publicznej z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy poświęcona 20 rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski