Zaproszenie na koncert „Psalmy dla Niezłomnych” w wykonaniu chóru Viva Musica, który z inicjatywy białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej odbył się na scenie kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej 1 marca 2020 r. Oryginał (przekazany przez Pana Ryszarda Francke) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Zaproszenie na uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia Przedszkola nr 2 w Łapach, która odbyła się 6 czerwca 2018 roku w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Program obchodów przewidywał m.in. projekcję filmu o historii placówki, występ przedszkolaków w przygotowanym przez nich przedstawieniu oraz prezentację książki wydanej z okazji jubileuszu.

 

 

 

 

Zaproszenie na konferencję "Przyszłość edukacji szansą rozwoju gminy Łapy", która odbyła się 13 kwietnia 2018 roku w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Program spotkania przewidywał prezentację ofert edukacyjnych I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Mechanicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego oraz przedstawienie perspektyw kształcenia dzieci niepełnosprawnych w gminie Łapy.

Zaproszenie na konferencję zorganizowaną w ramach projektu "Zapobieganie zagrożeniom dla prawidłowego funkcjonowania rodziny poprzez rozszerzenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach. Odbyła się ona 16 grudnia 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Zaproszenie na konferencję "Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy", która odbyła się 9 września 2008 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego. Zorganizowano ją w ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach. Do zaproszenia dołączony został program konferencji.

Zaproszenie na uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, które odbyło się 19 września 2014 roku.

 

 

 

Zaproszenie na "Festyn Rodzinny ku czci św. Wojciecha", który odbył się 25 kwietnia 2010 roku na placu przy Szkole Podstawowej w Uhowie. Przed rozpoczęciem imprezy w kościele pw. św. Wojciecha sprawowana była uroczysta msza św. odpustowa, którą zakończyła procesja. Festyn miał na celu podtrzymanie starych zwyczajów chrześcijańskich oraz integrację rodzin z miejscowej parafii.

 

 

 

Zaproszenie na uroczystość zorganizowaną dla uczczenia 20-lecia utworzenia Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Uhowie, która odbyła się 12 września 2007 roku. Obchody jubileuszu rozpoczęła msza św. sprawowana w tamtejszej kaplicy. Po niej zaplanowano występy artystyczne, obiad, ognisko i zabawę taneczną.

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe Burmistrza Łap z mieszkańcami. Odbyło się ono 21 grudnia 2009 roku w Domu Kultury. W programie spotkania przewidziany był koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Łapskiego Chóru Kameralnego i Studia Piosenki.

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe z Burmistrzem Łap, które odbyło się 13 grudnia 2007 roku w Domu Kultury. W programie spotkania znalazł się m.in. koncert kolęd.