Zaproszenie imienne Domowników i Pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach na Spotkanie Wigilijne, dn. 18.12.2007 r.