Pocztówka przedstawiająca elegancko ubranego mężczyznę stojącego na brzegu rzeki, czas i miejsce wydania nieznane. Znajdujące się na rewersie miejsca na korespondencję oraz zaadresowanie opisane są w języku angielskim. Oryginał jest w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.