Pismo wydane w dniu 30 czerwca 1949 roku przez Biuro Personalne Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie i skierowane do Stanisława Łapińskiego. Zawiera informacje o mianowaniu go rzemieślnikiem oraz o wysokości przyznanego mu uposażenia od 1 lipca 1949 roku. Oryginał dokumentu jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.