Chrzest bliźniaków Ewy i Adama, dzieci Janiny i Henryka Łapińskich (przydomek Kopeć), Łapy, wrzesień 1963. Od lewej: Halina Łapińska i Mieczysław Łapiński (rodzice chrzestni Ewy) oraz Henryka Łapińska i Antoni Łapiński (rodzice chrzestni Adama). Oryginały dwóch zdjęć są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.