Pokwitowania uiszczenia podatku gruntowego i opłaty drogowej. Oba datowane na 9 czerwca 1928 r. i opatrzone stemplem magistratu miasta Łap. Kserokopie kwitów są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajdują się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.