Adam Łapiński (1873-1919), przydomek Oficjan - fotografia portretowa. Pochodził z Łap Wit. Był synem Marianny i Władysława Łapińskich. Poślubił Martę, z d. Kamińską. Kserokopia zdjęcia jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajduje się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.