Dowód osobisty wydany w okresie okupacji hitlerowskiej przez Urząd Komisarza w Turośni (powiat białostocki) na nazwisko Alexander Mielech, 23 stycznia 1943. Zawiera m.in. odciski palców wskazujących lewej i prawej ręki. Na pierwszej stronie widnieje odręczny dopisek o przemeldowaniu z 1950 r. oraz pieczątka Zarządu Gminnego w Juchnowcu. Na ostatniej - obok dwóch pieczęci władz niemieckich - znajduje się wstemplowana informacja posterunku Milicji Obywatelskiej w Juchnowcu o przedłużeniu ważności dokumentu do 31 grudnia 1945 roku. Oryginał (przekazany przez Panią Janinę Nos) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.