Dowód osobisty wydany w okresie okupacji hitlerowskiej przez Urząd Komisarza w Turośni (powiat białostocki) na nazwisko Alexander Mielech, 23 stycznia 1943. Zawiera m.in. odciski palców wskazujących lewej i prawej ręki. Na pierwszej stronie widnieje odręczny dopisek o przemeldowaniu z 1950 r. oraz pieczątka Zarządu Gminnego w Juchnowcu. Na ostatniej - obok dwóch pieczęci władz niemieckich - znajduje się wstemplowana informacja posterunku Milicji Obywatelskiej w Juchnowcu o przedłużeniu ważności dokumentu do 31 grudnia 1945 roku. Oryginał (przekazany przez Panią Janinę Nos) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

 

Dowód osobisty wydany w okresie okupacji hitlerowskiej przez Urząd Komisarza w Turośni (powiat białostocki) na nazwisko Jozefe Jurczak, 20 stycznia 1943. Zawiera m.in. odciski palców wskazujących lewej i prawej ręki. Na ostatniej stronie - obok pieczęci władz niemieckich - znajduje się wstemplowana informacja posterunku Milicji Obywatelskiej w Juchnowcu o przedłużeniu ważności dokumentu do 31 grudnia 1945 roku. Oryginał (przekazany przez Panią Janinę Nos) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Paszport wydany przez cesarskie władze niemieckie regionu białostockiego dla Józefy Jurczak, 6 sierpnia 1916. Oryginalny dokument (przekazany przez Panią Janinę Nos) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Talon na posiłek dla uczestnika II Zjazdu Więźniów Politycznych Reżimu Stalinowskiego, Wronki-Rawicz, 17-18 czerwca 1995. Obiad dla uczestników zjazdu organizował Zakład Karny i jego współpracownicy. Spotkanie odbyło się w pięćdziesiątą rocznicę pierwszych transportów żołnierzy podziemnego Państwa Polskiego (głównie kobiet skazanych w Chełmnie i Lublinie) do Centralnego Więzienia we Wronkach. Zamieniło się na ono na więzienie polityczne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, przez które przeszło co najmniej 15500 więźniów. Ostatni oficjalny transport przybył do Wronek 26 marca 1956 r. z Olsztyna. Oryginalny talon (przekazany przez Panią Janinę Nos) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

 

Cegiełka o wartości 50 zł na ufundowanie sztandaru dla Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Łapach, lata 80. ubiegłego wieku. RUSW został utworzony na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów. Wcześniej istniejące komendy miejskie i komisariaty Milicji Obywatelskiej przemianowano na rejonowe urzędy spraw wewnętrznych. Formalnie przestały one istnieć z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. powołującej do życia Policję i Urząd Ochrony Państwa. Oryginał (przekazany przez Panią Janinę Nos) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Zaświadczenie z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach wydane dla pracownika, aby mógł otrzymać przydział na obuwie zimowe, 1981. Oryginał (przekazany przez Panią Janinę Nos) znajduje się zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Zezwolenie na wyjazd poza miejsca zamieszkania w okresie stanu wojennego, Łapy, 28 grudnia 1981. Tekst napisany na maszynie brzmi: "Zezwalam Ob. (...) / zam. (...) posiadający dowód osobisty / seria (...) nr (...) wydany przez / (...) na wyjazd do (...) / w czasie (...)". Dokument wydany dla pani Janiny Nos, która w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie chciała skorzystać z literatury niezbędnej do napisania pracy magisterskiej. Oryginał znajduje się zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

 

 

 

Decyzja dotycząca mianowania na stanowisko służbowe łącznie z przyznaniem grupy uposażenia dla Bolesława Nosa. Wydana 19 września 1965 r. przez Oddział Drogowy PKP w Siedlcach. Oryginał jest w posiadaniu Pani Janiny Nos.

Dyplom wyróżnienia przyznany wraz z nagrodą rzeczową dla Bolesława Nosa za osiągnięcia w eliminacjach I stopnia prowadzonego współzawodnictwa i olimpiady bhp w okręgu warszawskim. Wystawiony 18 sierpnia 1967 r. przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych i Zarząd Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych w Warszawie. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Janiny Nos.

 

Świadectwo złożenia egzaminu ścisłego na toromistrza przez Bolesława Nosa. Wydane 22 listopada 1968 r. przez PKP Oddział Drogowy w Białymstoku. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Janiny Nos.