Żołnierze 5. Wileńskiej Brygady AK podczas odpoczynku, czas i miejsce nieznane. Fotografia pochodzi ze zbiorów prywatnych Pana Sławomira Maciejewskiego.