Żołnierze 5. Wileńskiej Brygady AK, 1945. Od lewej stoją: ppor. Henryk Wieliczko "Lufa", por. Marian Pluciński "Mścisław", mjr Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka", wachmistrz Jerzy Lejkowski "Szpagat", ppor. Zdzisław Badocha "Żelazny". Fotografia pochodzi ze zbiorów prywatnych Pana Sławomira Maciejewskiego.