Broszura informacyjna o Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach. Krótko przedstawia wiadomości o samej placówce, jej infrastrukturze koniecznej do realizacji celów dydaktycznych, prezentuje kadrę pedagogiczną, wymienia osiągnięcia uczniów z trzech lat (od roku szkolnego 2009/2010), przybliża rolę samorządu uczniowskiego i rady rodziców.