Broszura informacyjna o Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach. Zawiera to, co warto wiedzieć o szkole, przedstawia realizowane w niej projekty i programy oraz prowadzone formy zajęć pozalekcyjnych. Prezentuje najważniejsze osiągnięcia z lat 1999-2009, jakimi może pochwalić się placówka, w tym także medalowe miejsca sportowe, które jej uczniowie zdobyli w województwie. Znajduje się w niej również obszerna informacja przybliżająca życie i zasługi patrona szkoły.