Broszura pt. "Ścieżka przyrodnicza Kładka wśród bagien" krótko charakteryzuje jedną z trzech ścieżek edukacyjnych istniejących na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego. Jej długość wynosi mniej więcej 1 km. Wiedzie przez różne ekosystemy: rzekę, trzcinowisko, turzycowisko, wilgotną łąkę, zarośla wierzbowe i olsy. Publikacja została wydana dzięki środkom pochodzącym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pełny tekst broszury w wersji papierowej dostępny jest w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy.