Broszura Sanktuarium "Poległym na Wschodzie" poświęcona jest jednemu z miejsc pamięci o Polakach, którzy od czasu powstania listopadowego aż do ostatnich wywózek na Syberię w latach 50. XX wieku zakończyli swoje życie "w carskich więzieniach i na syberyjskiej zsyłce, w sowieckich aresztach i łagrach, deportowani do Azji i na daleką Północ". Jego powstanie zapoczątkowało w 1984 roku poświęcenie krzyża z napisem "Poległym na Wschodzie" wmurowanego w zewnętrzną ścianę kościoła św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Broszura zawiera ostatni wywiad z ks. Stefanem Niedzielakiem - ówczesnym proboszczem powązkowskiej parafii i jednym z inicjatorów utworzenia Sanktuarium, krótki rys historyczny poświęcony tragicznym losom Polaków na Wschodzie, fragmenty notatników odnalezionych przy zwłokach odkrytych w dołach śmierci w Katyniu, przybliża działalność środowiska Rodziny Katyńskiej (do 1990 roku) oraz przedstawia historię niezwykłej pamiątki - czaszki bezimiennego polskiego oficera zamordowanego w Katyniu. Została ona umieszczona w Relikwiarzu, który z m.in. około tysiącem tabliczek poświęconych zamordowanym i zaginionym na terenie Związku Radzieckiego czy repliką obrazu Matki Bożej Kozielskiej tworzy Sanktuarium. Publikacja zawiera również tekst modlitwy przy poświęceniu Relikwiarza Katyńskiego oraz czarno-białe fotografie. Broszura została wydana staraniem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Karola Boromeusza na Powązkach i warszawskiego oddziału PEWEX. Pełny tekst broszury w wersji papierowej dostępny jest w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy.