Broszura prezentuje realizowany na terenie gminy Łapy projekt "Otwarte drzwi". Jego celem było m.in. ułatwienie dzieciom dostępu do instytucji edukacji przedszkolnej zatrudniających wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Na działania w ramach projektu władze samorządowe zdobyły pomoc finansową z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wspieranego ze środków pochodzących głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego.